Aktiviti MBMMBI Lengkap Setahun

Aktiviti MBMMBI perlu dijalankan setiap tahun, ia juga perlu mempunyai perancangan strategik perjalan aktiviti MBMMBI bermula dari awal persekolahan sehinggalah ke akhir tahun.
Aktiviti MBMMBI
Aktiviti MBMMBI

Sistem pendidikan negara sedang mengalami gelombang perubahan yang memberi impak kepada pembangunan negara ke arah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 menggariskan strategi dan inisiatif bagi pengupayaan peningkatan kualiti sistem pendidikan kebangsaan. Semua pihak yang memberi sumbangan kepada proses perubahan tersebut perlu memainkan peranan aktif agar matlamat yang ditetapkan dapat direalisasikan.

Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) bermatlamat untuk melahirkan murid yang dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan fasih dan yakin. Aspek penguasaan bahasa menjadi tumpuan penting dalam proses perubahan sistem pendidikan negara kerana pembentukan murid yang fasih dan yakin berbahasa mampu meningkatkan kebolehpasaran mereka serta memaksimumkan peluang kerjaya dalam pasaran kerja dunia

Muat Turun:

AKVITI MBMMBI
BUKU PENERANGAN MBMMBI

Leave a Reply