RPT Prasekolah Pendidikan Islam

RPT Pendidikan Islam untuk Pra Sekolah, selaras dengan perubahan semakan Kurikulum Standard Prasekolahan Kebangsaan, diperingkat Prasekolah juga turut ada perubahan kurikulum standard.

RPT PRA SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM

Dikongsikan di sini, 2 RPT untuk PENDIDIKAN ISLAM PRASEKOLAH SEMAKAN 2017, untuk Mata Pelajaran Lain boleh rujuk: RPT PRA SEKOLAH 2017