Format Minit Mesyuarat Yang Betul

Jawatan Kuasa setiap panitia hendaklah mengadakan Mesyuarat Panitia setiap tahun. Pelbagai perkara penting yang perlu dibincangkan dan diminitkan serta dimasukkan di dalam fail panitia (RUJUK SENARAI SEMAK FAIL PANITIA).

Minit Mesyuarat

Minit mesyuarat pula hendaklah mengikut format yang betul berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan.
Format Minit Mesyuarat


Format Minit Mesyuarat

Rujuk Versi Word Format Minit Mesyuarat di bawah:
Minit Mesyuarat