Keputusan eGtukar Dijangka 2 November

BILAKAH KEPUTUSAN  PERMOHONAN PERTUKARAN  AKAN  DIUMUMKAN?

Tarikh  keputusan  permohonan  pertukaran guru akan  dimaklumkan  di  Modul  eGTukar  secara dalam  talian. 

Jangkaan  Tarikh  Kelulusan  (Lulus  /  Tidak Lulus):  2  November 

Jangkaan  Tarikh  Keputusan  Penempatan Pertukaran:  12  November

Sumber: FAQ eGtukar