Guru dan Murid

Kata-kata tentang guru dan murid..

Seorang guru yang jujur perlu berniat supaya muridnya lebih pintar darinya..
Seorang murid yang jujur pula, perlu mengakui kepintaran gurunya..