Jawatan Kosong Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru Vokasional) 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk menjadi Guru Vokasional secara interim di Kolej Vokasional KPM Ambilan Tahun 2016 berdasarkan Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP).

Sila klik untuk besarkan..
KETERANGAN PROGRAM

1.1 Tajuk: Pengambilan Guru Vokasional secara interim untuk ditempatkan di Kolej Vokasional KPM Ambilan Tahun 2016.

1.2 Nama Perjawatan: Guru Vokasional Secara Interim

1.3 Tempoh Interim: Sehingga dilantik secara tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia.

1.4 Mengikuti latihan Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) secara Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) di  Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam tempoh yang ditetapkan.

MAKLUMAT JAWATAN

3.1  Jawatan/  Gred:  Guru  Vokasional/  Pegawai  Perkhidmatan Pendidikan  Gred  DG41  (Interim) 3.2  Kumpulan Perkhidmatan:  Pengurusan  dan  Profesional
3.3  Klasifikasi  Perkhidmatan:  Perkhidmatan  Pendidikan
3.3.1  Taraf  Jawatan:  Interim
3.3.2  Gaji  Permulaan:  RM  2222.94:  Jadual  Gaji  MinimumMaksimum  Gred  DG41
3.3.3  Elaun  Tetap  dan  Kemudahan:  seperti  Pekeliling Perkhidmatan  Bil.2  Tahun  2008  dan  peraturan-peraturan Perkhidmatan Awam lain yang sedang berkuatkuasa.

TARIKH TUTUP: 7 OGOS 2016
Maklumat Lanjut dan Cara Memohon
PERMOHONAN ONLINE