DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KHAS

Pentaksiran Rujukan Standard
Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Di sini di sertakan Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Khas Tahun 1 untuk semua mata pelajaran


DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KHAS

Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Khas Tahun 1

Masalah Pendengaran

Masalah Penglihatan

Masalah Pembelajaran