PENDIDIKAN ISLAM j-QAF : Panduan Pelaksanaan Model-Model j-QAF


Panduan Pelaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum j-QAF Tahun 6


01- Panduan Pelaksanaan Pemulihan Jawi Tahun 6
02 - Modul Pemulihan Jawi Tahun 6 minggu 1-36
03 - Borang Penilaian Jawi Tahun 6
05 - Panduan Pelaksanaan Model 6 Bulan Khatam al-Quran Tahun 6
06 - Panduan Pelaksanaan Khatam al-Quran Model Tasmik Tahun 6
07 - Panduan Terjemahan al-Quran 6 bulan ke 2 Tasmik Tahun 6
08 - Tasmik 6 Bulan Kedua Tahun 6
09 - Panduan Pelaksanaan Kem Bestari Solat Tahun 6
10 - Panduan Pelaksanaan B.Arab Tahun 6
11 - Panduan Pelaksanaan Penilaian Kendalian SK Bahasa Arab 


Panduan Pelaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran
 dan Kokurikulum j-QAF Tahun 6: DOWNLOAD

Panduan Pelaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran
 dan Kokurikulum j-QAF Tahun 5: DOWNLOAD

Panduan Pelaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran
 dan Kokurikulum j-QAF Tahun 4: DOWNLOAD

Panduan Pelaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran
 dan Kokurikulum j-QAF Tahun 3: DOWNLOAD

Panduan Pelaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran
 dan Kokurikulum j-QAF Tahun 2: DOWNLOAD

Panduan Pelaksanaan Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran
 dan Kokurikulum j-QAF Tahun 1: DOWNLOAD

-----------------------------------@--@@--@---------------------------------------

KEM BESTARI SOLAT TAHUN 4: DOWNLOAD

-----------------------------------@--@@--@---------------------------------------

Format Laporan Pencapaian Program j-QAF: DOWNLOAD

-----------------------------------@--@@--@---------------------------------------

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Agama Islam KSSR Tahun 3: DOWNLOAD

-----------------------------------@--@@--@---------------------------------------

UJIAN PENCAPAIAN JAWI MENGIKUT TAHUN:


UJIAN PENCAPAIAN JAWI TAHUN 1

UJIAN PENCAPAIAN JAWI TAHUN 2

UJIAN PENCAPAIAN JAWI TAHUN 3

UJIAN PENCAPAIAN JAWI TAHUN 4

UJIAN PENCAPAIAN JAWI TAHUN 5

UJIAN PENCAPAIAN JAWI TAHUN 6